29/05/2020

Tổng hợp điểm mới quy định về hoạt động xúc tiến thương mại

 

Dưới đây là nội dung tổng hợp Nghị định 81/2018/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương mại có hiệu lực từ ngày 15/7/2018 thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP.

>>> Nghị định giảm 9 điều so với nội dung hiện hành, đưa ra nhiều quy định mới kèm các nội dung hiện hành chưa có.

1. Phạm vi điều chỉnh

NĐ này quy định chi tiết một số hoạt động xúc tiến thương mại bao gồm khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Quy định hiện hành: có thêm quảng cáo thương mại.

Căn cứ: Điều 1 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

2. Phân chia đối tượng áp dụng phù hợp với phạm vi điều chỉnh bao gồm:

+ Thương nhân thực hiện khuyến mại

+ Thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Quy định hiện hành: Thương nhân trực tiếp thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại và thương nhân kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại

Căn cứ: Điều 2 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.

3. Bỏ nội dung quy định về quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến thương mại

Quy định hiện hành: không có nội dung này

4. Bổ sung nguyên tắc thực hiện khuyến mại

+ Không đưa ra điều kiện để khách hàng được hưởng khuyến mại là phải từ bỏ, từ chối hoặc đổi hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức khác;

+ Không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng, làm căn cứ để tặng, thưởng trong các chương trình khuyến mại

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 3 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

5. Quy định về hoạt động khuyến mại theo phương thức đa cấp

+ Doanh nghiệp không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp không được thực hiện khuyến mại theo mô hình đa cấp, trong đó đối tượng khuyến mại gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, người trước được hưởng lợi ích từ việc mua hàng của người sau.

+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp được thực hiện các hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật nhưng phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 4 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

6. quy định về hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, dùng để khuyến mại

Trong đó:

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập, dịch vụ giáo dục của cơ sở công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ khác bị cấm khuyến mại theo quy định của pháp luật.

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không bao gồm rượu, xổ số, thuốc lá, thuốc chữa bệnh cho người kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế (trừ trường hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc), hàng hóa, dịch vụ bị cấm lưu hành tại Việt Nam và các hàng hóa, dịch vụ bị cấm khuyến mại khác theo quy định của pháp luật.

+ Tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trừ các trường hợp khuyến mại theo quy định tại các Điều 8, Điều 10, Điều 11 Nghị định này.

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 5 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

7. Bổ sung hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại

+ Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung hì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại 100% cũngđược áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trong đó chương trình khuyến mại tập trung theo quy định này gồm:

+ Chương trình do cơ quan nhà nước (cấp trung ương và cấp tỉnh) chủ trì tổ chức;

+ Các đợt khuyến mại vào các dịp lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động,…

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 6 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

8. Bổ sung mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại

+ trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung áp dụng mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%.

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thực hiện khuyến mại giảm giá cho:

a) Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

b) Hàng thực phẩm tươi sống;

c) Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

9. Bổ sung quy định về Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền

Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Quy định hiện hành: không có nội dung này

Căn cứ: Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

10. sửa đổi tiêu đề “Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)”

Quy định hiện hành: không có nội dung “được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)”

Căn cứ: Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

11. Thay đổi thời gian thực hiện CTKM

Tổng thời gian thực hiện khuyến mại bằng hình thức giảm giá đối với một loại nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được vượt quá 120 ngày trong một năm,

Quy định hiện hành: 90 ngày

Căn cứ: Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

12. Bổ sung quy định về trường hợp không phải báo cáo Sở Công thương khi tổ chức và mở thưởng cho khách hàng

Trường hợp chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng dưới 100 triệu đồng thì thương nhân không phải thông báo cho Sở Công Thương theo quy định tại khoản 2 Điều 12.

Quy định hiện hành: Không quy định nội dung này.

Căn cứ: Điều 12 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

13. bổ sung nội dung tiêu đề quy định về Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

“…mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)”

Quy định hiện hành: Không quy định nội dung này.

Căn cứ: Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

>>> quy định về Bằng chứng xác định trúng thưởng của chương trình khuyến mại mang tính may rủi:

+ Được thể hiện dưới dạng vật chất hoặc các hình thức khác có giá trị tương đương

>>>  Quy định về giải thưởng không có người trúng thưởng.

- Là giải thưởng trong trường hợp hết thời hạn trao thưởng nhưng không có người nhận hoặc không xác định được người trúng thưởng.

Quy định hiện hành: Không quy định nội dung này.

Căn cứ: Điều 13 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

14. Bổ sung quy định về khách hàng thường xuyên

“…theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác”

Quy định hiện hành: Không quy định nội dung này.

Căn cứ: Điều 14 Nghị định 81/2018/NĐ-CP

15. Bổ sung quy định về trách nhiệm của thương nhân cung cấp DV àn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến (sàn):

- Đảm bảo các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại được công bố trên sàn phải tuân thủ pháp luật về khuyến mại, giao dịch điện tử, quảng cáo và pháp luật có liên quan;

- Yêu cầu thương nhân thực hiện khuyến mại trên sàn cung cấp thông tin về hoạt động khuyến mại;

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của thương nhân thực hiện khuyến mại trên sàn được thực hiện chính xác, đầy đủ;

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi khuyến mại vi phạm pháp luật trên sàn;

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra, kiểm tra, giám sát các hành vi khuyến mại vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn;

- Chịu trách nhiệm của bên thứ ba trong việc cung cấp thông tin về hoạt động khuyến mại cho người tiêu dùng theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quy định hiện hành: Không quy định nội dung này.

Căn cứ: Khoản 2, Điều 15 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.